Poslání

Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) je zpravodajská služba České republiky. Zajišťuje informace důležité pro zahraničněpolitické, ekonomické a bezpečnostní zájmy státu.

Zpravodajský systém České republiky

 

O nás

Naše stránky jsou rozděleny do tří základních sekcí: O nás, Pro vás, S vámi. Do nich je v logických celcích umístěno vše, co stránky obsahují.

Sekce O nás, ve které se nyní nacházíte, je koncipována jako část, ve které se můžete dozvědět vše podstatné o fungování úřadu. Dovíte se tedy, jaké je poslání úřadu, co je náplní jeho práce či jak je vnitřně uspořádán. Zjistíte, kdo v současnosti stojí v čele úřadu, i to, kdo funkci ředitele zastával v minulosti.

Odpovídající prostor je věnován tomu, s kým spolupracujeme v ČR i na mezinárodní scéně a rovněž tomu, jakými kontrolními mechanismy může být činnost úřadu zkoumána. Samostatná stránka patří stručnému popisu historie úřadu v kontextu vzniku a existence samostatného českého státu.

Zvláštní prostor jsme vyhradili znaku a heslu úřadu. Ty symbolicky vyjadřují hodnoty, kterými se při své práci snažíme řídit.

 
 
 

Vyhledávání

Slovník

Ve světě zpravodajských služeb se neobejdete bez znalosti specifických pojmů. Nabízíme Vám výklad nejdůležitějších z nich.

celý slovník