K zabezpečování zájmových informací a k jejich verifikaci využíváme tyto základní metody: zpravodajskou operativní práci (lidské zdroje - tzv. humint), sběr informací pomocí technických prostředků (např. rádiové zpravodajství - tzv. sigint), výměnu informací se zpravodajskými službami jiných zemí (tzv. zahraniční liaison), sběr informací z vybraných otevřených zdrojů (tzv. osint), analýzu informací ze všech zdrojů (tzv. all-source intelligence) a tvorbu analytických zpráv.