Naše působnost je upravena zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Řídíme se právními předpisy České republiky, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, usneseními vlády, zvláštními řídícími akty ministra vnitra a vnitřními předpisy. Příslušníci ÚZSI se řídí rovněž etickým kodexem.