Adresa pro písemnou komunikaci

Úřad pro zahraniční styky a informace
P.O. Box 153
160 41 Praha 6
E-mail: uzsi@uzsi.cz

Kontaktní adresa pro komunikaci se sdělovacími prostředky

E-mail: mluvci@uzsi.cz