Ne. Naše činnost nemá represivní charakter. Naše služba není orgánem činným v trestním řízení a z naší práce nevyplývá žádné ohrožení práv a svobod občanů ČR. V případě, že jako vedlejší produkt své činnosti zjistíme poznatek, který kompetenčně přísluší službám s vnitřní působností či orgánům činným v trestním řízení, ihned a bez dalšího rozpracování je předáváme příslušným institucím.