JUDr. Ing. Jiří ŠAŠEK

Osobní údaje:

  • narozen 1969

Vzdělání:

  • 1998 - 2004 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, obor Právo
  • 1987 - 1992 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, obor Silnoproudá elektrotechnika - elektrické stroje a přístroje

Profesní dráha:

  • od 1. 7. 2014 ředitel ÚZSI
  • 2006 - dosud ÚZSI
  • 1994 - 2006 policejní rada, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie, odbor hospodářské kriminality, Plzeň
  • 1993 - 1994 Policie České republiky, Ústředna kriminální policie
  • 1992 - 1993 konstruktér, Škoda, koncern, Plzeň, a.s.

Zájmy:

  • sport, cestování

Cizí jazyky:

  • angličtina, ruština

Poznámka: Přehled ředitelů ÚZSI a historii služby naleznete zde.