Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Články UZSI.cz

UZSI.czČlánky

POVINNÉ INFORMACE

Archiv článků

Název. Úřad pro zahraniční styky a informace. Důvod a způsob založení. Úřad pro zahraniční styky a informace je zpravodajská služba České republiky, která zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu…

PŘÍSTUPNOST

Archiv článků

Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou (PDF, 409 kB) o přístupnosti vydanou Ministerstvem vnitra České republiky.

AUTORSKÁ PRÁVA

Archiv článků

Grafické zpracování a obsah stránek jsou vlastnictvím Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Obsah stránek jiných subjektů, na které je ze stránek ÚZSI odkazováno, je vlastnictvím těchto subjektů se všemi z toho vyplývajícími důsledky.…

PODÍLÍTE SE NA DIPLOMATICKÉ ČINNOSTI?

Dotazy

Samozřejmě ano, pro služby s vnější působností je to věc zcela přirozená. Ostatně, prioritním odběratelem našich služeb je právě Ministerstvo zahraničí ČR. Námi poskytovaný servis plní důležitou podpůrnou roli pro diplomatickou činnost našeho…

MŮŽETE PŮSOBIT NA ÚZEMÍ ČR?

Dotazy

Ano, zákon nám to umožňuje, i když jsme zpravodajskou službou s vnější působností. Předmětem našeho zájmu jsou specifické informace, které - jak výslovně říká příslušný zákon - mají původ v zahraničí. Názor, že takové informace lze získat…