Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Historie ÚZSI

UZSI.czČlánkyUZSI - O nás › Historie ÚZSI

Základní pilíře současného zpravodajského systému České republiky byly položeny v letech 1993 a 1994. V té době byly dotvářeny existující nebo vznikaly zcela nové instituce tak, jak to vyžadoval proces rozdělení československé federace a etablování samostatných nástupnických států, České republiky a Slovenské republiky.

Vnější zpravodajskou službou samostatné České republiky se k 1. 1. 1993 stal Úřad pro zahraniční styky a informace Ministerstva vnitra ČR (ÚZSI MV ČR). Jednalo se o následnickou organizaci Úřadu pro zahraniční styky a informace Federálního Ministerstva vnitra (ÚZSI FMV ČR). Samostatnou institucí s dnešním názvem Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) se služba stala od 30. 7. 1994 zákonem č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách ČR.

Další vývoj služby určovaly potřeby a výzvy, kterým nový český stát čelil. Souběžně s tím se ÚZSI soustředil na výstavbu nového právního rámce své činnosti, nábor a odborný růst nových pracovníků, zavedení moderních komunikačních a výpočetních technologií, přechod na nové metody sběru i zpracování informací a v neposlední řadě na navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce.

Pokrok v těchto oblastech se v průběhu let projevil ve výrazném kvantitativním i kvalitativním nárůstu výstupní produkce. ÚZSI je dnes respektovaným partnerem těch institucí státní správy, které jsou v souladu s posláním služby adresáty jejích informací. ÚZSI je také důstojným reprezentantem české zpravodajské komunity na mezinárodní scéně.

Ředitelé vnější zpravodajské služby ČR

 • 6.10.2022 - nyní Vladimír Posolda
 • 07/2022 – 08/2022 Petr Mlejnek
 • 09/2018 – 07/2022 Marek Šimandl
 • 07/2014 - 09/2018 Jiří Šašek
 • 06/2007 - 06/2014 Ivo Schwarz
 • 10/2006 - 05/2007 Jiří Lang
 • 10/2004 - 09/2006 Karel Randák
 • 03/2001 - 09/2004 František Bublan
 • 09/1998 - 02/2001 Petr Zeman
 • 01/1993 - 08/1998 Oldřich Černý

Ředitelé vnější zpravodajské služby ČSFR

 • 09/1990 - 12/1992 Radovan Procházka
 • 07/1990 - 08/1990 Přemysl Holan
 • 05/1990 - 06/1990 Bohumil Kubík
 • 01/1990 - 04/1990 Přemysl Holan